Monitorkalibrációs segédábraProfi monitorkalibráció ábrák:
www.lagom.nl


Mit ne tölts fel a Fotóvilágra?
Lexikon
LISTA A Á B C D E É F G H I J K L M N O Ö P R S SZ T U Ü V X Y Z ZS EGYÉB
F
fehéregyensúly White balance
A kép fehéregyensúlya (színegyensúlya) akkor tekinthető megfelelőnek, ha az ábrázolt motívum színei optimálisan megközelítik az eredetit, illetve megfelelnek elvárásainknak. Az ezt befolyásoló leggyakoribb tényező a megvilágító fény színösszetétele. Ezért a fényképezőgépen be kell állítani a megvilágító fény színének megfelelő fehéregyensúly értéket.

fekvő kép Landscape
Olyan kép, amelynek a vízszintes oldala hosszabb, mint a függőleges.

fényaknás kereső
A tükörreflexes keresők egyszerűbb változata. Ennél felülről betekintve közvetlenül a mattüveget szemléljük. A fényakna egy fémlemezekből kialakított szerkezet, amely az oldalról jövő, zavaró fények visszatartását szolgálja. A fényaknás keresőnél a látott kép talpon áll, de oldalfordított.

fényerő
Az objektíven beállítható legnagyobb rekeszérték

fényérték Exposure value
Az expozíciót a fényképezőgépen két számérték határozza meg. Ezek a rekesznyílást és a megvilágítási időt leíró számok. A fényérték egy számadattal jellemzi az expozíciót. Ez a szám annál nagyobb, minél erősebb fényben való fényképezéshez állítottuk be a fényképezőgépet. A fényérték minden egész számértéke kétszer akkora expozíciót (a szenzoron kétszeres fénymennyiséget) jelez, mint az eggyel kisebb szám. A fényérték jelzése FÉ, LW vagy EV

fénymérés Exposure Metering
Megvilágításmérés. Fénymérővel végzett művelet. Célja, hogy a szenzor optimális expozíciójához szükséges rekesz- és időpárokat meghatározzuk. A mérés módja lehet: - direkt (közvetlen vagy a beeső fény mérése) - indirekt (közvetett vagy a visszavert fény mérése)

fénymérési mód Metering mode
A fényképezőgépe épített fénymérő a témáról visszaverődő fényt érzékeli. A fénymérési módtól függ, hogy a fénymérő a képfelület mely részeit és milyen mértékben veszi figyelembe az expozíció meghatározásához.

fénymérő
Megvilágításmérő. Ez lehet különálló műszer (kézi fénymérő) vagy a fényképezőgépbe épített részegység. Segítségével meghatározhatjuk az optimális expozícióhoz szükséges rekesz és idő párokat.

fényrekesz Aperture
A fényrekesz (blende) az objektív fényáteresztő (hasznos) átmérőjét szabályozó szerkezet. A korszerű fényrekeszek egymásra csúszó vékony fémlemezekből, lamellákból állnak.

fénytörés
A fény homogén anyagban, egyenes irányban terjed. Különböző optikai természetű agyagok határfelületein (ha nem merőlegesen érkezik) megváltoztatja haladási irányát, megtörik.

fluoreszcens fluorescent
A neoncsöveket, nártriumlámpákat és higanygőzlámpákat összefoglaló néven fluorescens fényforrásoknak hívjuk. Jellegzetességük, hogy színképük nem folyamatos. Fényükben egyes színek nagyon erősen jelen vannak, más színek teljesen hiányoznak. Ezért ilyen fénynél nagyon nehéz vagy nem is lehet színhelyes képet készíteni.

főfény Main light
A főfény a világítás jellegét meghatározó fény. (Nem mindig a legerősebb.)

fősík
Az objektív fősíkja (hátsó), a képrajzoló objektívekben az optikai tengelyre merőleges elméleti sík. Az objektívnek van első és hátsó fősíkja. A tengellyel párhuzamosan belépő fénysugár a lencséket elhagyva más szögben távozik. A hátsó fősík ott van, ahol a belépő és kilépő fénysugár meghosszabbításai metszik egymást.

frontlencse
A felvételi objektívek külső, a téma felé néző lencsetagja.
számláló