fotovilag.hu

A képfórum használata
Az oldalra a Fotóvilág regisztrált tagjai tölthetnek fel képeket. Kizárólag JPG (JPEG)
formátumú és RGB színmódú vagy szürkeárnyalatos képeket tudunk fogadni. A képek
max. 1300x1300 pixel és 1.3 Mbyte méretûek lehetnek. Az ennél nagyobb méretû
képeket a rendszer visszautasítja.
 
A képfórum mint neve is mutatja, elsôsorban nem galéria. Fô cél, hogy az ide
elhelyezett képekbôl, illetve a hozzájuk fûzött beírásokból minél többen tanuljanak.
 
A moderátorok és a szerkesztôség fenntartja a jogot arra, hogy a Fotóvilág szerverén
tárolt a tagok által feltöltött fotókat más internetes megosztókon is bemutathassa a
fotóvilág és a tulajdonos megnevezésével együtt.
 
Képet feltölteni, és szöveget beírni, csak a regisztrált tagok tudnak.
 
Alaphelyzetben mindenkinek 800 képe lehet az oldalon. Beleértve a
Galériába feltöltött képeket is.  Ezt kérem figyelembe venni. A túltöltésnél a
rendszer törölheti a legrégebbi képeket.
 
A képfórumba saját készítésû képeket lehet feltölteni. Más által készített kép csak a
jogtulajdonos beleegyezésével és megjelölésével helyezhetô el. 
A moderátornak a kép eredetiségének ellenörzése érdekében joga van elkérni a
feltöltôtôl az eredeti változatot, vagy annak részletét. Ha erre nem érkezik érdemi
válasz, a feltöltô regisztrációja és képei törlésre kerülnek.

A feltöltésre kerülô képek tartalmi kritériumai: 
Ami kívánatos: érdekes témák, sajátos hangulatok, egyéni látásmód, erõteljes képi
hatás. Mindezt átgondolt, az alkotó által kontrollált, vállalt kivitelezésben. 
Ami nem kívánatos: 
- Technikailag hibás vagy esetleges, átgondolatlan kompozíciójú felvételek.
- Pornográf jellegû képek.
- Családi események, kirándulások, bulik dokumentumfotói.
- Családi albumba való gyerekfotók (ha azok nélkülözik az érdekes, sajátos képi
megfogalmazást).
- Naplemente, kivéve, ha a kép nagyon különleges, a szokásostól eltérô.
- Kutya, macska, kisállat portrék, ha azok nem hordoznak a dokumentáláson
túlmutató tartalmat.(az állatnak az emberrel való kapcsolata, érdekes hangulat, stb.).
- Virágok fotói, ha csak dokumentatív jellegûek és nem tartalmaznak egyéni képi
(világítási, kompozíciós) megoldást.

Ha valaki fõként ilyen képeket tesz fel, annak megszüntetehetõ a regisztrációja. 
 
A kép minôsítése három opció közüli kiválasztással történik:
 
- Nem tetszik, - Ez a minôsítés a nagyon rossz képeket illeti.
 
- Tetszik, - Ez az átlagnál jobb, elismerést érdemlô képek minôsítése.
 
- Nagyon tetszik - Ez csak azoknak a képeknek jár, amelyek egyrészt teljesen
hibátlanok, másrészt különleges, messze az átlagot meghaladó értékkel bírnak.
 
A feltöltött képek a saját galériába kerülnek.
 
Az átsorolás kritériumai:
 
- Belépôben marad: 1,5 átlag alatt, vagy ha nem kapott összesen legalább 5 Tetszik
és Nagyon tetszik szavazatot.
 
- A Tetszett-be kerül, ha az átlaga 1,5 és 2,5 között van (a pontosan 2,5 is) és
összesen legalább 5 tetszett és Nagyon tetszik szavazatot kapott. Vagy ha 2,5 felett
van az átlag de nem kapott legalább 9 Nagyon tetszik szavazatot.
 
- A Prémium-ba kerül, ha 2,5 felett van az átlag és legalább 9 Nagyon
tetszik szavazatot kapott.
 
- Ha a kép 5 "nem tetszik" minôsítést kap, nem lesz látható a Képfórumban, csak a
feltöltô saját galériájában.
 
Egy képre mindenki csak egyszer szavazhat. Mindaddig jogosult valaki a szavazásra,
amíg a moderátor meg nem vonja a szavazási jogát.
 
Szavazati jogot az a klubtárs kaphat, akinek legalább 6 képe van a
Prémium kategóriában, vagy 2 képe a Szerkesztôk ajánlatában vagy a
moderátor döntése alapján.
 
A képek naponta egyszer, éjfélkor kerülnek át a szavazatok által meghatározott
képfórumba. Ez az elhelyezkedés nem végleges. A késôbbi szavazatok módosíthatják
a kép helyét.
 
A hét képe 
Minden vasárnap éjfélkor kiválasztásra kerül a hét képe. A hét képe az
lesz, amit az elôzô elôtti naptári hét folyamán töltöttek fel, és a legtöbb
"nagyon tetszik" szavazatot kapta. Azonos szavazatszámok esetén
megosztott ideig kerülnek a címoldalra a képek. Kis szavazatkülönbségnél
(1-2 szavazat) a szerkesztôség dönthet. Olyan kép nem lehet a hét képe,
amelyik, vagy amelyiknek más változata régebben már volt.  A régebbi hét
képei úgy tekinthetôk meg, hogy a címoldalon az aktuális hét képére
kattintva a jobb felsô sarokban lévô nyilakkal lapozhatunk.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

számláló